cins

阿́
is.
1. 种, 类, 类型: Bu cinsten bir olayla hiç karşılaşmamıştım. 我从没遇到过这种事。Bu bahçede üç cins gül var. 这个花园里有3种玫瑰。
2. (动植物)属: Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir. 橘子是酸橙属水果。
3. 血统, 种: Saf Arap \cinsi bir at 一匹纯种阿拉伯马
4. 性别; 色: erkek \cins 雄性 dişi \cins 雌性
s.
1. 纯种的, 优种的: \cins köpek 纯种狗
2. 俚́ 怪的, 奇怪的
◇ \cins adı 语́ 普通名词 \cins cibiiliyet 本质, 根本 \cins \cins 1) 各种各样的: \cins \cins çiçekler 各种各样的花 2) 根据种类: \cins \cins ayırmak 分门别类 \cins ismi 语́ 普通名词 \cinse tutkusu 好色: En güçsüz yanı da karşı cinse aşırı tutkusuydu. 他最大的弱点是太好色。\cinsi bozuk 不道德的, 缺乏道德的, 缺德的; 缺乏教养的, 不守规矩的, 恬不知耻的, 伤风败俗的, 有伤风化的 \cinsi cazibe 吸引力, 诱惑力, 迷惑力, 魅力 \cinsi lâtif 俚́ 女人

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • cins — is., Ar. cins 1) Tür, çeşit Portakal, turunç cinsinden bir meyvedir. 2) Aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğu Bizim operetlerimiz cinsinden bir sürü halk tiyatroları var. H. Taner 3) Soy, kök, asıl Ben bir Türküm, dinim, cinsim… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cins — 1. is. <ər.> 1. Orqanizmin doğub törəmə prosesilə bilavasitə və ya bilvasitə bağlı olan və orqanizmlərin çoxunda kişi, ya qadın fərdlərini ayırd etməyə imkan verən əlamətlərin məcmusu, habelə canlı vücudların iki kateqoriyasından (kişi və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CINS — CUSIP International Numbering System (Business » General) * Circle Income Shares, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

 • CINS — abbr. Composites Institute …   Dictionary of abbreviations

 • cins — (A.) [ ﺲﻨﺝ ] 1. tür. 2. soy …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • cins — ə. kişi və ya qadın; erkək və ya dişi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CİNS — Nevi . Boy, soy, kavim, kabile. Aynı çeşitten olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cins cins — sf. 1) Çeşitli, çeşit çeşit Önümde billur kâselerde çiçek gibi elvan elvan, cins cins şekerler... R. H. Karay 2) zf. Türlerine göre …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • CINS Number — An acronym standing for the CUSIP International Numbering System, which provides identification of international securities. The CINS numbering system is an extension of the CUSIP numbering system and follows a 9 character format similar to CUSIP …   Investment dictionary

 • CİNS-İ LATİF — Lâtif ve hoş cins, nev. İnsanlar nev inde kadın …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • cins cibilliyet — is. 1) Nitelik 2) Asıl, soy sop …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.